De opleiding Lean IT Foundation is de basis voor het traject via Lean IT Expert naar Lean IT Professional en wordt door verschillende training providers aangeboden. Daarna kan examen afgelegd worden bij APGM onder de voorwaarden van Lean IT Association. De Foundation training legt de basis van Lean (machine)productie uit en waar de specifieke aandachtspunten liggen voor de IT sector. Waar dan wordt uitgegaan van software development als productie fabriek.

De oorsprong van Lean is het Toyota Productie Systeem (TPS). De basis elementen hiervan zijn:

 • Just-in-time productie
 • Focus op Kwaliteit
 • Continue verbeteren

De essentie van Lean is het leveren van Waarde aan de klant en het continue Verbeteren van de processen om dit te kunnen blijven doen door het verwijderen van Verspilling uit alle processen die de waarde creëren.

Value’ (waarde) wordt gedefinieerd door de klant en wordt vastgelegd in de Requirements.

Waarde wordt geleverd door de ‘Value stream’ (Waarde stroom). De Waarde stroom is een end-to-end proces waarin alles plaatsvindt (taken en processen) wat nodig is om een product te maken, vanaf inceptie tot aan uitlevering aan de klant.

Flow (Stroming) zorgt er voor dat de activiteiten en processen in de waarde stroom elkaar opvolgen met zo min mogelijk onderbrekingen en voorraden. Dit wordt bereikt door ‘Eén stuks’ productie flow in tegenstelling tot Batch productie. De meest voorkomende Verspillingen (Waste) in de flow zijn:

 • Overdracht
 • Inspecties
 • Wachten

Het gaat er om de juiste materialen en informatie te krijgen, bij de juiste mensen met de juiste skills, op de juiste plek en op het juiste moment, elke keer weer. Of te wel: Just-in-time.

Door Pull wordt het proces of activiteit pas begonnen wanneer de waarde nodig is voor de klant en wordt het onderhanden werk gelimiteerd. Er wordt niets geproduceerd wat niet nodig is in een volgende proces stap. Dit in tegenstelling tot Push waarbij van te voren al een voorraad werk is geproduceerd zonder dat er een specifieke vraag voor was.

Door te perfectioneren wordt er naar ‘doe het de eerste keer direct goed’ gegaan. Transparantie zorgt voor direct feedback wat zichtbaar maakt waar de verwachtingen niet worden gehaald.

Dit zijn de verschijningsvormen van Verspilling (Waste) volgens acroniem ‘TIMWOODT’ en ook wel ‘Muda’ genoemd.

 • Transportation (verplaatsen van materialen, producten en informatie)
 • Inventory (Voorraden en onderhanden werk)
 • Motion (onnodige fysieke bewegingen)
 • Waiting
 • Over production (meer of te vroeg produceren)
 • Over processing (gold plating)
 • Defects
 • Talent (ongebruikte creativiteit en potentieel)

Mura is variatie of fluctuatie in de uitkomst van het proces, kosten, doorlooptijd en de kwaliteit.

Muri is overbelasting van het proces doordat het gelimiteerd is aan vaste intervallen, releases en andere tijdslimieten. Dit is vaak organisatorisch van aard.

Activiteiten kunnen in de volgende typen onderverdeeld worden:

 • Value-add activiteiten
 • Non-value-add activiteiten
 • Noodzakelijke non-value-add activiteiten

Het doel van Lean IT is om Non-value-add activiteiten uit te sluiten en de Noodzakelijke non-value-add activiteiten te minimaliseren of te verbeteren.

Value-add activiteiten zijn taken of processen waar een klant bereid is om voor te betalen en de eerste keer direct goed worden uitgevoerd.

 


Blog Categorieën

Blog Tags